Na gospodarstwie obejmującym pastwisko, na którym stado spędza mnóstwo czasu hodowla mamek jest jak najbardziej opłacalna. W czasie pastwiskowym pożywienie musi stanowić wyłącznie właściwie utrzymywane i zadbane pastwisko. Pozostały okres zwierzęta spędzają w oborze, albo w wiacie. Wtedy trzeba podawać im pasze konserwowane.

Dopasowując bieg reprodukcyjny do takiej struktury produkcji, stawiamy na synchronizację rui oraz wycielenie późnozimowe. Przy takim wyborze, zwierzęta przychodzą na świat w lutym. Dzięki temu hodowcy mogą cieszy się sami zadowalającymi efektami. Poród przebiega w przyjaznych do obserwacji warunkach. Mniej więcej po upływie półtora miesiąca, oseski mogą wyjść na pastwisko, a tam przy matce mogą cieszyć się wolnością i świeżym powietrzem.

Taka struktura oznacza, że mamki w czasie chowu alkierzowego znajdują się w 2 okresach fizjologicznych:

– zasuszanie

– początkowa laktacja.

Mamkom należy podawać więc 2 porcje żywieniowe opierające się na znajdujących się w gospodarstwie konserwowanych mieszankach. Kiszonki z doskonałych użytków zielonych są bardzo cenne pod względem pokarmowym i chętniej pobierane. Zaleca się także stosowanie słomy zbożowej. To co nie zostanie spożyte, może być wykorzystane do wyściełania obory.

Każdy z wymienionych okresów karmienia mamek różni się innymi potrzebami. Przy końcówce ciąży nie są one duże, stopniowo rosną po wycieleniu oraz starcie laktacji. Taki sposób żywienia można dopełnić wykorzystując kredę pastewną i lizawki.