Dlaczego cielaki krótko po urodzeniu upadają? Najczęściej dlatego, że nie są wtedy odpowiednio karmione. Oczywiście istotny jest też prawidłowy stan higieny, ale głównie duży wpływ na te zwierzęta ma sposób ich karmienia. W dawce pokarmowej dla cieląt podstawę stanowi siara. Jest ona źródłem komponentów odżywczych i poprawia odporność zwierząt. Odpowiednio skomponowana dawka pokarmowa dla cieląt gwarantuje im dobrostan i ogranicza nadmierne ich upadki.

Cielę krowy mlecznej odbierane jest od matki raczej szybko, ponieważ patrząc pod względem ekonomicznym produkcji, hodowcy ponoszą mniejsze koszty, gdy karmią je preparatem mlekozastępczym. Cielę bydła opasowego zatrzymywane jest przy matce dość długo i karmi się jej mlekiem.

Cielę bydła mlecznego jak i opasowego tak samo potrzebuje na początku siary w dawce pokarmowej.

Cielaki zaraz po urodzeniu muszą otrzymać najpierw siarę, czyli wydzielinę gruczołu mleka, która charakteryzuje się żółtym kolorem i gęstością. Zawiera ona taki skład, który równa się z potrzebami żywieniowymi tych zwierząt zaraz po narodzinach. Jest ona wydzielana przez krótki okres, dlatego trzeba ją podać zwierzętom możliwie szybko.

Podczas porodu, układ immunologiczny cieląt nie funkcjonuje, dlatego zagrażają im wtedy różnorodne infekcje. Koniecznie potrzebują więc one jak najszybciej po urodzeniu siary. W jej składzie są zawarte immunoglobuliny gwarantujące zwierzętom właściwą odporność bierną w początkowych tygodniach życia. Wtedy zwierzęta samodzielnie generują przeciwciała.

Przeciwciała, które obejmuje siara, bardzo szybko pochłaniają ściany jelita, dlatego duże znaczenie ma to, by siarę dostarczyć zwierzętom praktycznie od razu, gdy przyjdą na świat. Siara, którą trzeba podać zwierzętom, musi wynosić 5% masy ich ciała. Drugie dostarczenie siary zwierzętom musi nastąpić po upływie 12 godzin.