Tego typu schorzenie jest dużym czynnikiem zagrożenia dla życia źrebiąt. W związku z tym niezwykle istotne jest wczesne wykrycie takiego przypadku, a także zapewnienie wzmożonej opieki źrebakom.
Źrebię, które dopiero co przyszło na świat i wykazuje dobry stan zdrowia, powinno przejawiać zdolność do autonomicznego przeprowadzania procesów fizjologicznych – krążeniowo-oddechowych, trawiennych, reagowania na bodźce, szybkiego przemieszczania się niedługo po porodzie.

Niepełna zdolność do autonomicznego przeprowadzenia procesów fizjologicznych
Zwierzęta, które dotknął ten problem nie mają w pełni wykształconych podstawowych mechanizmów, a poszczególne funkcje ich organizmu są upośledzone. Taki problem może dotknąć zarówno zwierzęta urodzone przed zaplanowanym terminem, jak i te urodzone w terminie. W każdym z tych przypadków takie zwierzęta nazywa się jako nieprzygotowane do narodzin. Niektóre źrebaki rodzą się nieżywe z uwagi na brak surfaktantu, przez co zwierzęta nie mają możliwości samodzielnego podjęcia akcji oddechowej.

W jaki sposób dostrzec problem niedojrzałości urodzeniowej u tych zwierząt?
Zwierzę o dobrym stanie zdrowia mniej więcej 2 minuty od momentu przyjścia na świat przyjmują pozycję mostkową i systematycznie oddychają przez nozdrza. Po upływie pół godz. próbuje sam wstać, a po godzinie stoi już i szuka wymienia matki. U zwierząt o niedojrzałości urodzeniowej procesy te przedłużają się. Symptomy tego schorzenia i ich wzmożenie uzależnione jest od poziomu niedojrzałości. Do podstawowych należą:
– niższa witalność
– dłuższy czas od przyjścia na świat do pierwszej próby wstania
– bardzo słabe, albo całkowity brak głównych odruchów
– opadające wargi i uszy
– problemy krążeniowo-oddechowe
– niedługa, jedwabista sierść.

Czego można się spodziewać?
Niedojrzałe zwierzęta mogą nie zachowywać się stabilnie podczas stania. Oprócz tego, można spodziewać się przeprostu kończyn na skutek niepełnego skostnienia nadgarstków, albo też wiotkich ścięgien mięśni zginaczy palców.
Zauważalne może być również „zwierzę pantofle”, mała masa urodzeniowa, znacznie uwypuklona część czołowa i zbyt wysoka podatność na hipotermię.

Nie jest to korzystna dla zwierzęcia
Wydłużony czas polegiwania w pozycji bocznej jest niebezpieczny dla niedojrzałego zwierzęcia. Pozycja ta nie wpływa korzystnie na stymulację krążeniowo-oddechową. Oprócz tego skóra takiego zwierzęcia nie jest w pełni rozwinięta, dlatego przepuszcza drobnoustroje. W efekcie skutkuje to ich wniknięciem do organizmu zwierzaka na sporej powierzchni. Grozi to pojawieniem się pasocznicy, a później śmiercią źrebaka.

Problemem jest również wydłużony czas płynący od urodzenia do podjęcia pierwszej próby wstania. Opóźnia się przez to jednocześnie czas pobrania siary. Niektóre zwierzęta wymagają tego, by karmić je przy użyciu sondy, gdyż te nie wykazują odruchu powstania. W wyniku nieprzygotowania do akcji porodowej poszczególne narządy nie mają kompletnej zdolności do tego, by wykonać swoje funkcje. Jeśli chodzi o jelita – skutkować to może upośledzeniem wykształcania odporności biernej, które jest wynikiem problemów pochłaniania immunoglobulin siarowych.