Odpowiednie warunki to grunt
Na pastwiskach zwierzęta muszą mieć zagwarantowane odpowiednie warunki środowiska. Poza odpowiednią ich higieną i ich nawożeniem, trzeba skoncentrować się również na infrastrukturze, jaka sprzyja znajdującym się tam zwierzętom. Złe warunki panujące podczas ich pasania źle oddziałują na ich wydajność w przypadku każdego kierunku użytkowania. Jeśli chodzi o bydło mięsne – zauważa się niższe przyrosty masy ciała w ciągu doby, z kolei u krów mlecznych dostrzega się niższą wydajność mleczną, a także gorszy skład mleka.

Nieograniczone źródło wody
Zwierzęta omawianej grupy są bardzo wrażliwe na działanie wyższych temperatur. W związku z tym w trakcie trwania sezonu wypasania zwierząt, trzeba mieć na uwadze możliwości ochłodzenia organizmu. Pastwisko dla zwierząt musi więc gwarantować stałe źródło wody nadającej się do picia oraz schronienie przed słońcem. Nieograniczone źródło wody w tym przypadku to konieczność i istotny komponent pokarmowy. Zbiorniki z wodą należy utrzymywać w ładzie. Muszą znajdować się one w pomieszczeniach inwentarskich, na wybiegu i na pastwisku. Rozmieszczenie takich zbiorników musi zmniejszać możliwość ich zabrudzenia, zbyt intensywnego nagrzania, albo zamarzania. Ich wielkość musi być odpowiednio dopasowana do obsady zwierząt korzystających z nich. Każda jednostka powinna mieć możliwość komfortowego dostępu do nich.

Schronienie
Zwierzęta są zazwyczaj wypasane w porze porannej i popołudniowej. Bardzo żywiołowo korzystają też z pastwiska w czasie nocy, szczególnie, gdy panujące temperatury są wysokie. W gorące dni szukają schronienia przed słońcem z dostępem do wody. W związku z tym takich schronień powinno być dużo na pastwisku. Zwierzęta mogą chronić się np. pod drzewami, ale również pod wiatami, czy szopami. Schronienia te są ochroną przed wystąpieniem negatywnych dla zwierząt warunków pogodowych. Muszą one zabezpieczać przed deszczem, wiatrem oraz słońcem. Oczywiście zależnie od metody chowu zwierząt, pełnione przez nie funkcje mogą być różnorodne.

Zwierzęta chowane całorocznie na pastwisku
Tutaj bardzo ważne jest zadbanie o solidne, trwałe wiaty na pastwisku. Można je także wyposażyć w magazyny słomy i siana, w których jednostki odpoczywają, a także przeżuwają jedzenie. Doskonałe przy takim systemie chowu są wiaty pozbawione jednej ściany. W wiatach dla całorocznego pastwiskowania należy zamieścić też podgrzewane pojemniki z wodą.

Odpowiednie warunki w czasie porodu
Takie konstrukcje muszą też być dostosowane do sytuacji, w której nastąpi poród. Muszą być odgrodzone, dzięki czemu o bezpieczną interwencję obsługi nie będzie trudno. Ponadto pokryte balotami ściany, stanowią ciche miejsce, w którym krowa spokojnie się wycieli.

Budowa wiat
Wiaty stosowane podczas sezonowego pastwiskowania nie muszą być aż tak bardzo wytrzymałe. Ich funkcją jest głównie ochrona zwierząt przed zbyt silnym działaniem słońca. W związku z tym konstrukcja takich wiat może być delikatna. Wykorzystuje się tutaj niekiedy okorki, które może dostać w tartaku w formie odpadów. Polecane są również schronienia mobilne – zwłaszcza dla rotacyjnego kwaterowania pastwiska.

Ochrona przed owadami
Występujące owady w sezonie pasania zwierząt są bardzo kłopotliwe. Aby zabezpieczyć zwierzęta przed nimi, należy zadbać o czochradła ze środkiem do zwalczania owadów. Zwierzęta, gdy będą się o nie ocierały, rozprowadzą środek po całym ciele.

Ścieżka na pastwisko dla zwierząt
Takie ścieżki prowadzące na pastwisko powinny cechować się funkcjami amortyzującymi i brakiem groźnych wgłębień, czy też ostrych kamieni. Nieodpowiednio zaplanowane drogi mogą być powodem wystąpienia schorzeń układu ruchu.

Ogrodzenie bez zagrożeń
Zanim przystąpimy do wypasania upewnijmy się, że stan ogrodzenia jest dobry. Początkowo musi być ono duże, trwałe, wykonane z porządnych elementów. Pamiętajmy, że jednostki po zimie są początkowo bardzo żywiołowe na pastwiskach. Kolejną kwaterę można już wydzielić pastuchem elektrycznym. Ogólnie mówiąc ogrodzenie na pastwisku nie może być niebezpieczne dla zwierząt, ponadto musi chronić je przed drapieżnikami. Ogrodzenie musi być delikatne, proste w przewożeniu oraz modyfikacji.