Systemy wypasu dobiera się w zależności od bazy paszowej posiadanej hodowli, obszaru upraw oraz zasięgu pola do wypasu.

System intensywny
Tęgość młodych zwierząt uzyskiwana na skutek wzmożonego karmienia, cechuje się szczególnie korzystnym umięśnieniem oraz niewielkim poziomem otłuszczenia.
Niesprawne zwierzęta opasane są intensywnie w celu zwiększenia ich masa ciała, zanim przeznaczy się je na ubój. Nie jest opłacalne karmienie ich według innego systemu, gdyż dynamicznie się otłuszczają i cechują się małymi przyrostami w ciągu dnia. Finalnie sprzedaje się je na rzeź.
W tym systemie żywienia przeważa kiszonka z kukurydzy. Po analizie plonu z 1 ha, możliwe jest wykarmienie określonego grona młodych buhajów:
– jeżeli zamierzamy opasać swoje buhaje, wtedy musi wstawić je na wypas od masy przekraczającej 120 kg. Z hektara kukurydzy przez okres 525 dni karmienia możliwe jest uzyskanie 6 zwierząt o finalnej masie 600 kg.
– jeżeli chcemy wstawić na wypas brutardy – wtedy z hektara kukurydzy przez okres 300 dni wypasu możliwe jest uzyskanie ok. 5 zwierząt o masie ciała 700 kg.

System półintensywny
Według tego systemu zazwyczaj wypada się buhaje do masy ciała 670 kg, albo wadliwe zwierzęta. Systemem tym posługują się rolnicy, którzy mają dostęp do większego obszaru pastwisk.
Kiedy sezon wypasu bydła na zewnątrz mija, ma miejsce chów alkierzowy – stosuje się w nim kompensację wzrostu. Na wysokiej klasy pastwiskach zwierzętom nie trzeba dodatkowo podawać mieszanek treściwych. Można jednak je wykorzystać, jeżeli zależy nam na uzyskaniu wysokich dziennych przyrostów. Kompensacja wzrostu ma tutaj miejsce po wykorzystaniu intensywnego karmienia, gdy zwierzęta wrócą całkowicie z pastwiska, a ok. roczne zwierzęta nie do końca są dożywione. Przyrost w ciągu doby wynosi nawet 1500g.

System ekstensywny
Bazuje on na mało kosztownym, oszczędnym karmieniu, z zastosowaniem mieszanek gospodarskim. Opas z wykorzystaniem tego systemu trwa długo, wykorzystywane są tutaj dwa sezony pastwiskowe oraz finalny szybki opas przed sprzedaniem. W czasie jesieni i zimy zwierzęta chowa się w pomieszczeniach i karmi się je niedrogimi mieszankami gospodarskimi.
Średni przyrost wynosi tutaj mniej więcej 600g/dzień.

Nie jest łatwo jednoznacznie wskazać, która z wymienionych metod jest najkorzystniejsza. Jest to zależne od źródła mieszanek objętościowych, treściwych, obszaru upraw praz pastwisk.
Tusze, które otrzymuje się od młodych buhajów opasanych według systemu intensywnego cechują się najniższym stopniem otłuszczenia, ale największym stopniem umięśnienia – to w dużej mierze oddziałuje na cenę sprzedaży.

System półintensywny cechuje się najmniejszą pracochłonnością i niewielkimi kosztami, jednak przebiega długo. Najlepiej zastosować w wypasie odmian mięsnych, korzystnie wykorzystujących nawet niskiej klasy mieszanki gospodarskie i są odporniejsze w odróżnieniu od m.in. krów mlecznych. W przypadku braku budynków, możliwe jest trzymanie ich przez cały rok na pastwisku, gdzie zagwarantowane jest jakieś zadaszenie.