Rolnicy podczas wykonywania swojej pracy nierzadko są narażone na różne wypadki.
Wszelkie informacje związane z odpowiedzialnością cywilną rolnika zawierają się w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Na rolnikach i osobach pracujących w gospodarstwie rolnym spoczywa obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC – jako tytuł dysponowania gospodarstwem rolnym. Kiedy mówimy o pracownikach – chodzi nam o wszystkich, którzy mieszkają na terenie gospodarstwa, a także o tych, którzy pomagają i pracują na gospodarstwie na zlecenie rolnika.

Co z odszkodowaniem w sytuacji wypadku na roli?
Jeżeli komukolwiek przytrafił się wypadek na roli podczas wykonywania pracy – taka osoba może ubiegać się o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika. Wypadek zostanie nam zrekompensowany, jeżeli przedstawimy dowody na to, że winny tej sytuacji jest rolnik, albo zaniedbania, których się on dopuścił. W takim przypadku najlepiej jest wykonać notatkę dokładnie opisującą zdarzenie, pod którą podpisze się osoba pokrzywdzona, ale także osoba winna. Być może są także jacyś świadkowie wypadku – jeśli tak, warto poprosić ich o pozostawienie swoich danych do kontaktu.

Odszkodowanie zostanie przyznane także wtedy, gdy wypadkowi ulegnie rolnik, a winnym temu będzie pracownik gospodarstwa. Towarzystwo ubezpieczeniowe także udzieli rekompensaty, która będzie uwzględniała tylko roszczenia dotyczące uszkodzenia ciała. Pokrzywdzony rolnik może ubiegać się o otrzymanie zadośćuczynienia, albo kosztów leczenia. W czasie wnioskowania o wypłatę odszkodowania istotna jest dokumentacja medyczna, która obrazuje przebieg leczenia. Osoba ubiegająca się o coś takiego powinna też zatrzymać wszystkie rachunki, które dowodzą poniesionym dodatkowym kosztom związanym z leczeniem. Dzięki przedstawieniu takich dokumentów, osoba będzie mogła liczyć na odszkodowanie adekwatne do strat, jakich doznał.

Kiedy osoba pokrzywdzona zgłosi wypadek, musi poczekać pewien okres, zanim zostanie wypłacone jej odszkodowanie. Zakład ubezpieczeń ma na to ustalony ustawowo zakres czasowy.
Jeśli chodzi o ubezpieczenie OC rolnika – okres ten wynosi 30 dni licząc od tego, w którym powiadomiono zakład o szkodzie. Przy tym, jeżeli konieczne będzie wyjaśnienie czynników wpływających na odpowiedzialność zakładu, albo kwotę szkody – okres może się wydłużyć.
Czas likwidowania szkody nie może być dłuższy niż 90 dni. Jeżeli zakład nie przeleje rekompensaty w wyznaczonym okresie – osoba pokrzywdzona może wnioskować o zapłatę odsetek.

Odrzucenie wniosku
Osoba nie otrzyma odszkodowania, jeżeli doznane szkody nie dotyczyły bezpośrednio prowadzonego gospodarstwa, albo jeżeli wypadek wywołały osoby trzecie.