Właściwe trzymanie oraz chłodzenie mleka w dużej mierze oddziałuje na jakość wytwarzanego mleka zbiorczego, które transportuje się do mleczarni. Niewłaściwy sposób jego trzymania, a także brak higieny pojemników powodują, że trwałość mleka maleje. Ponadto istnieje mniejsze prawdopodobieństwo tego, że nasze mleko zostanie przyjęte do skupu. Mleko zaraz po wydoju cechuje się temperaturą, która sprzyja dynamicznemu rozwojowi drobnoustrojów. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji, należy jak najszybciej schłodzić mleko.
Kiedy kupujemy taki zbiornik, musimy uwzględnić dzienny zasób produkowanego mleka i częstość przekazywania do mleczarni.

Jak działa taki zbiornik?
W zbiorniku tym gromadzi się i przechowuje mleko zbiorcze pochodzące ze wszystkich dojów zgromadzonych w jednym dniu. W skład budowy zbiornika wchodzi agregat chłodniczy, mieszadła, a także urządzenia sterujące nadzorujące temperaturę i dynamikę wirowania mieszadeł. Takie zbiorniki zazwyczaj są cylindryczne, tworzone ze stali nierdzewnej z częściami gumowymi. Ich wymiana oraz czyszczenie są bardzo łatwe.
Zbiorniki mogą cechować się różnorodnymi pojemności. Wszystko zależy od tego, jak wielka jest dana produkcja.
Zawierają one podwójną ściankę, między którą porusza się skroplony związek chłodzący.

Powtarzalność obrotu mieszadła zależy od stopnia zawartości wypełniającej zbiornik.
W przypadku większego stopnia – mieszadło dynamiczniej pracuje, natomiast w przypadku mniejszego stopnia jest odwrotnie. Celem takiego działania jest zapobieganie przesadnemu napowietrzaniu mleka.
Zbyt dynamiczne mieszanie może doprowadzić do zmaślenia mleka.

W przypadku zbiorników przepływowych stosowana jest także zimna woda, która zmienia temperaturę mleka, gdy krąży. W procesie chłodzenia mleka ciepło ulega wymianie. Z każdego litra chłodzonego mleka uzyskuje się taką ilość energii, którą w gospodarstwie wykorzystuje się do tego, by ogrzać wodę. W tym celu wykorzystywana jest pompa ciepła.
W zbiorniku znajduje się elektroniczny system, który steruje i nadzoruje każdy proces chłodzenia, mieszania i czyszczenia sprzętu. W systemach znajdują się sprzęty alarmujące na wypadek nieprzewidzianych usterek.
W naszym kraju stosuje się zbiorniki chłodnicze otwarte albo zamknięte. W przypadku tych pierwszych, zanieczyszczenia mogą się dostać do mleka i trzeba je samodzielnie czyści.
Te drugie dają możliwość czyszczenia automatycznego każdego punktu w ścianie.

Takie zbiorniki są całkowicie zautomatyzowane, dlatego nie trzeba ich samodzielnie myć i dbać o utrzymanie temperatury wody. Mleko, które się w nich znajduje, zachowuje właściwą jakość, ponadto zahamowany jest rozwój drobnoustrojów.