Rosnące zapotrzebowanie na białko, które pochodzi z roślin bobowatych typów niemodyfikowanych genetycznie skutkuje, że zainteresowanie wyrobem surowca jest coraz większe. Według wielu rolników soja stanowi uprawę o największych możliwościach rozwojowych. Soja to opcja dla pozostałych roślin białkowych. Rosnąca uwaga w stosunku do białka sojowego bardzo dobrze świadczy o jego idealnych parametrach.

Nadal ta roślina nie jest szczególnie popularna w Polsce. Przeważająca część rolników sądzi, że klimat panujący tutaj nie jest najlepszy dla uprawy tej odmiany. Dopuszczalna jest uprawa soi w południowym pasie Polski, do pasa wskazanego przez autostradę A2. Bardzo często można się jednak spotkać z zasiewami na północ od tego szlaku. Plony gatunku w naszym kraju nie są jeszcze unormowane, gdyż nie opracowano uniwersalnej technologii uprawy, ale proporcjonalnie do rosnącego doświadczenia, właściwość ta będzie się zmieniała.

Plonowanie
Możliwości plonotwórcze odmiany uzależnione są w szczególności od regionu, w którym prowadzi się uprawę. Największa uprawa soi prowadzona jest w Ameryce Północnej i Południowej. W Stanach Zjednoczonych pozyskuje się ponad 100 milionów ton soi w ciągu roku. W Brazylii powstaje ok. 85 milionów ton soi, a w Argentynie – 55 milionów ton. Kuriozalnie, dość zadowalające plony soi uzyskiwane są w Kanadzie, a tam przecież warunki atmosferyczne niezbyt sprzyjają jej uprawie.
Jeśli chodzi o Europę – soję uprawia się przede wszystkim w krajach południowych. Szczególnie wysokie plony charakterystyczne są dla Włoch oraz Austrii. Bazując na sytuacji globalnej okazuje się, że przy średnim wykorzystaniu zasobów produkcyjnych, soja może być bardzo opłacalna także w naszym kraju.

Rezultaty
Koszty zasiewu soi kształtują się inaczej niż w przypadku uprawy powszechnej. Kompletność zysków trudniej wyliczyć z uwagi na rezultaty pośrednie. Gatunek o którym mowa bardzo dobrze drenuje glebę i spotyka się z wielkim uznaniem dzięki pozostawieniu azotu glebowego na kolejny rok. Rezultaty płynące z zasiewu soi to też możliwości zasiewu po międzyplonie, a także możliwości zasiewu w formie rośliny proekologicznej.
Soja może być także wykorzystywana przez gospodarstwa uprawiające międzyplony.

Procesy agrotechniczne
Główne koszty bezpośrednie zasiewu soi są znacznie inne w porównaniu z pozostałymi uprawami. Gleba pod soję musi być precyzyjnie doprawiona. Soję w większości miejsc uprawia się w siewie bezpośrednim. Orka to zabieg, który pochłania bardzo dużo kosztów i energii. Uzależniona jest głównie od wykorzystanego sprzętu. Trzeba mieć na uwadze fakt, że pogłębienie zabiegu zawsze związane jest z większymi kosztami.
Termin orki, jeżeli typ ten rolnik chce uprawiać po kukurydzy, czy innej uprawie, która późno znika z pola, można wybrać tak, aby możliwe było przeprowadzenie procesu przy najbardziej stosownym uwilgotnieniu gleby.