Karmienie zwierząt wiąże się z wieloma kosztami, które każdy hodowca niestety musi ponieść. Ponadto poza kosztami pożywienia, trzeba jeszcze uwzględnić wszystko to, co się w tym zawiera, a więc kwestie dotyczące procesu sporządzania i podawania porcji. Nic się przecież samo nie zrobi. Potrzebna jest praca ludzka jak i praca maszyn, które wykorzystywane do tego celu co jakiś czas podlegają amortyzacji.

Aby zredukować nakłady pracy i przy okazji zmniejszyć koszty, warto skorzystać z automatycznych sposobów karmienia.
Automatyzacja nie jest dziś niczym obcym, jeśli chodzi o produkcję zwierząt. Powszechnie wykorzystuje się specjalistyczne sprzęty do doju, do sprzątania odchodów, do kierowania kurtynami, czy świetlikami. Roboty odciążają ludzi w wielu kwestiach. Samodzielnie nawet sporządzają i podają pasze.

Mechaniczny odpój
Za powszechną metodę karmienia zwierząt coraz bardziej zyskującą na znaczeniu uznaje się korzystanie z automatów odpajających zwierzęta. Przygotowują one pójło i są złączone z punktem, w którym zwierzęta je spożywają. Sprzęty rozpoznają osobniki dzięki transponderom, które zamieszcza się np. na ich szyi. Po ich rozpoznaniu, te potrafią określić, kiedy ostatni raz otrzymały one ostatni pokarm i czy teraz powinny przyjąć kolejną dawkę – jeżeli tak, to w jakich ilościach. Później kieruje spożywaniem pokarmu z zasobnika.
Dopasowanie porcji do klasy
Automatyczny sposób karmienia przeznaczony jest także dla zwierząt starszych. Za przykład urządzeń automatycznych do karmienia zwierząt wskazać można systemy podawania mieszanek treściwych i TMR.

Pierwsza klasa sprzętów stosowana jest podczas posługiwania się systemem PMR, gdzie mieszanki treściwe podaje się osobno od głównej porcji, która składa się przede wszystkim z mieszanek objętościowych. Jest to pożądane rozwiązanie dla hodowców, którzy hodują małe zespoły zwierząt, których porcje w małym stopniu odróżniają się od siebie. To pozwala na sporządzenie głównej porcji żywieniowej w wozie paszowym i podawanie mieszanek treściwych proporcjonalnie do zapotrzebowania.
Automatyczne sprzęty sporządzające i podające mieszanki według systemu TMR, umożliwiają jeszcze dokładniejsze karmienie.

Zazwyczaj wyróżnia się tu systemy, które obejmują nieruchomy mieszalnik współpracujący z mobilnym wózkiem, albo zbiory zasobników na mieszanki + wózek do mieszania i zadawania porcji.
Dzięki takim automatycznym rozwiązaniom można karmić różne grupy, odpowiednio dopasowanymi porcjami, w dodatku kilka razy na dobę. Jest to istotne, gdy zależy nam na wykorzystaniu możliwości genetycznych zwierząt i uzyskaniu pożądanych przyrostów.
Ilość składników z których składa się porcja, a także ilość zwierząt, które mogą zostać zaprogramowane, zależy od producenta.

Automatyczne karmienie z pewnością redukuje koszty wiążące się z zadawaniem porcji żywieniowej. Poza tym tego typu systemy umożliwiają korzystniej wykorzystać mieszankę w odróżnieniu od sytuacji, w której posługujemy się powszechnymi sposobami żywienia. Bydło silnie reaguje na wszelkie zmiany, zwłaszcza jeżeli są one związane ze stołem paszowym.
Zadawanie mieszanek przez wózek do automatycznego karmienia wzbudza w opasach zainteresowanie daną porcją. Wystarczy podać małą dawkę na raz, a zniknie problem z segregowaniem, a także konieczność podgarniania, gdyż zwierzę pobiera pełną porcję, jaka została podana mu przez urządzenie.