Każde prężnie działające gospodarstwo rolne nie potrzebuje aż tak bardzo wykorzystania najnowszej technologii. Coraz więcej rolników mimo wszystko korzysta z nowoczesnych zdobyczy. Niewątpliwie ułatwiają one wykonywanie wielu czynności i znacznie je usprawniają.
Rolnictwo precyzyjne to efekt dążenia do podwyższenia jakości pracy. Jest to metoda dosłownie dla każdego, jednak wymaga dysponowania odpowiednimi środkami finansowymi, gdyż taki sposób uprawy opiera się na zastosowaniu nowoczesnych technologii i mocnej automatyzacji.
Rolnictwo precyzyjne to rodzaj gospodarowania z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, bazujący przede wszystkim na zbieraniu danych o przestrzennej rozbieżności plonów w sferze pola.
Na bazie mapy plonów przeprowadza się procesy nawożenia oraz ochrony roślin, które polegają na tym, że te sfery pola, jakie są w stanie wytworzyć większy plon, dostają właściwie dopasowane do niego wyższe nawożenie i bardziej intensywną ochronę roślin. Zamysł rolnictwa precyzyjnego gwarantuje pozyskiwanie większych plonów wysokiej klasy.
Wdrożenie precyzyjnego rolnictwa wcale nie oznacza skomplikowanej zmiany w gospodarstwie, bardziej opiera się to na właściwej organizacji i zastosowaniu łatwo dostępnych zdobyczy technologii rolnej.
Na początku trzeba dokładnie zmierzyć powierzchnię upraw, a później sprawdzić glebę od strony zasobności. Takie działania muszą być przeprowadzone przez fachową firmę z wykorzystaniem funkcjonalności GPS. Tylko tak możliwe będzie później wykonanie mapy zasobności, potrzebnej do kolejnych działań. Te mapy będą później wykorzystane do planowania nawożenia, z kolei mapa powierzchni – do solidnego wypisania wniosku o dopłaty.

Plusy:
– precyzyjna powierzchnia do IACS
– mapa obrazuje odmienność i zawartość komponentów w ramach całości gospodarstwa
– w czasie następnego analizowania próby pobierane są w identycznych punktach, zgodnie z tą samą zasadą
– możliwe jest precyzyjne zaplanowanie nawożenia i zrobienie bilansu nawozu
– idealne narzędzie, by planować zasiewy odmian dopasowanych do zawartości
– mocne zracjonalizowanie nawożenia.

Maszyna z komputerem
W dzisiejszych czasach bardzo łatwy jest dostęp do rozsiewaczy i opryskiwaczy, które w swoim składzie posiadają różnorodne komputery. Mimo tego nie wszyscy rolnicy są przekonani co do wykorzystywania tych sprzętów, ponieważ obawiają się awarii, niełatwej obsługi i wysokiej ceny. Jednak takie myśli nie są prawidłowe, bowiem ich obsługiwanie jest naprawdę bardzo łatwe, awaryjność jest mała, a ceny rekompensują spore oszczędności już w początkowym sezonie.

Jak oszczędza się wykorzystując sprzęt z komputerem?
– łatwa i dynamiczna kalibracja sprzętu
– opcja zmieniania dawek podczas procesu
– komputer sprawuje kontrolę, by dawki nawozów podawane były z uwzględnieniem różnorodnych prędkości
– opcja wdrożenia zmiennego dawkowania nawozów.

Rolnictwo precyzyjne pomaga zwiększyć zyski poprzez racjonalne użycie zasobów na bazie przekazywanych danych, chroni środowisko naturalne, pomaga łatwiej zarządzać gospodarstwem, umożliwia z pełną świadomością podejmować decyzje odnośnie gospodarowania.