Stres cieplny to niebanalna próba, z jaką niejednokrotnie hodowcy zwierząt muszą zmagać się na wielu obszarach globu. Uwarunkowania typowe dla ciepłego klimatu redukują pobór jedzenia, wyrób mleka, a także umiejętność rozrodczą u zwierząt.
W dzisiejszym wpisie przedstawimy kwestię niekorzystnych rezultatów tego typu stresu na wyrób mleka i uwarunkowania zwierząt, a także zaproponujemy działania, jakie można przeprowadzić, aby je zahamować.

Jakie wyróżniamy rezultaty ekonomiczne w tym przypadku?
Problem ten to podstawowy aspekt redukujący wyrób mleka u zwierząt. Szacuje się, że za dziesięć proc. modyfikacji w wyrobie tego płynu odpowiadają aspekty pogodowe. Mniejszy wyrób wspomnianego płynu w okolicznościach tego stresu niewątpliwie wiąże się z redukcją poboru mieszanek, w momencie kiedy wymogi na energię u zwierząt rosną. Poza tym omawiany rodzaj stresu redukuje zasobność tłuszczu oraz białka w mleku, ogranicza przeżuwanie i skutkuje immunosupresją, jednocześnie powiększając częstotliwość pojawiania się różnorodnych schorzeń. Ponadto wpływ tego stresu poważnie ogranicza reprodukcję poprzez redukcję syntezy i uwalnianie hormonów LH oraz GnRH. Są to kluczowe hormony, które uczestniczą w owulacji i oddziałują na zachowanie w czasie rui.

Wyjaśniamy dokładne znaczenie tytułowego zagadnienia
Odbiór ciepła zależny jest od temperatury panującej wokół, ale także od temperatury efektywnej. Jest ona rezultatem wpływu wielu aspektów, m.in. temperatury powietrza, wentylacji, czy też wilgotności. Indeks temperatury oraz wilgotności nierzadko wykorzystywany jest dla zwierząt po to, by mniej więcej określić skuteczną temperaturę bazującą na pomiarze temperatury wilgotności oraz tej, która panuje wokół. Powszechnie twierdzi się, że kiedy indeks temperatury i wilgotności przewyższa 72, zwierzęta odczuwają stres cieplny. Z aktualnych badań wynika, że poszczególne zwierzęta, szczególnie te cechujące się wysoką wydajnością, zapadają na stres cieplny przy wartości indeksu temperatury i wilgotności niższej niż 72. W każdej sytuacji kombinacje wyższych temperatur panujących wokół i dużych wilgotności względnych są niebezpieczne.
Omawiany problem jest inny dla każdej rasy zwierzęcia. Ponadto parametry takie jak stopień produkcji mleka, ilość i wartość podawanej mieszanki, stan zdrowia i stopień nawodnienia zwierząt niekiedy wzmacniają niekorzystnie wpływ wyższych temperatur. Np. krowy, które są mocno produktywne, generują prawie o połowę więcej ciepła w odróżnieniu od tych zasuszonych, jednocześnie występuje u nich większe prawdopodobieństwo zapadnięcia na omawiany stres. Także zwierzęta w początkowej fazie laktacji są bardziej na niego podatne. Bardzo wysoki wzrost wygenerowanego ciepła przez zwierzęta wynika z większego wyrobu mleka oraz poboru jedzenia.

Jak ograniczyć ten rodzaj stresu?
Oddziaływanie tego stresu na wyrób mleka należy ograniczyć do minimum dzięki wdrożeniu pewnych całkiem tanich procedur, nieskomplikowanych we wdrożeniu, a także właściwemu ich zarzadzaniu.
Koncepcje walki ze stresem cieplnym dotyczą zagwarantowania jednostkom cienia, zmiany mieszanki, optymalizowania poboru wody, a także wykorzystania systemów natryskowych oraz wentylacyjnych.
Procesy trawienia szacunkowo podwyższają generowanie ciepła o 20 proc. w odróżnieniu od stopnia podstawowego. Dlatego kluczowym rezultatem wpływu wysokiej temperatury jest ograniczenie poboru mieszanki. W skład koncepcji zahamowania stresu cieplnego u zwierząt wchodzi większa zasobność tłuszczu w paszy po to, by podwyższyła się koncentracja energii, unikanie zbyt dużego białka, które łatwo ulega degradacji, optymalizowanie strawności włókna – szczególnie w mieszankach o wysokiej energii, a także podawanie mieszanek na początku i na końcu dnia.

Kiedy w otoczeniu temperatura przewyższa 25 st. C., konwekcyjne ubytki ciepła są zredukowane, a rozproszenie ciepła zależne jest przede wszystkim od parującej wody z nawierzchni skóry oraz górnych dróg oddechowych. W związku z tym większa produkcja mleka w ciepłym klimacie będzie w przeważającej części zależna od poprawy rozproszenia ciepła przez modyfikację obciążenia cieplnego otoczenia oraz podwyższenia ubytków ciepła z nawierzchni skóry zwierząt.