Poprawnie wykonany zabieg jest kluczowy w pozyskaniu zadowalających rezultatów, z zapewnieniem bezpieczeństwa uprawie i środowisku będących pod ochroną.
Należy się jednak zastanowić nad tym, jaki sprzęt można uznać za sprawny pod względem technicznym. Opryskiwacz, który uznaje się za poprawny technicznie to opryskiwacz przemysłowo nowy, albo dysponujący ważnymi badaniami technicznymi i odpowiednie skalibrowany.

Opryskiwacz odpowiednio skalibrowany
Kalibracja jest czasem wykonywana samodzielnie przez rolnika. Nie trzeba wozić sprzętu do punktów diagnostycznych, by tam go skalibrowano – ale można tak postąpić. Reguły co do przeprowadzenia kalibracji to tematyka szkoleń dla osób, które wykonują procesy ochronne roślin. Przeprowadzona kalibracja gwarantuje, że rośliny będą równo pokryte roztworem roboczym. To znacznie oddziałuje na efektywność procesu chemicznego. Odpowiednio skalibrowany opryskiwacz zagwarantuje, że wykorzystamy tyle preparatu, ile potrzeba.
W przypadku zatkania rozpylaczy opryskiwacza bądź wystąpienia innych problemów, niestety nie działają one tak jak powinny, przez co może dojść do nierównego pokrycia zabezpieczanej uprawy preparatem ochronnym roślin. Skutkuje to przesadnym opryskaniem fragmentu uprawy, a także brakiem, albo zbyt małą ochroną innych roślin. Kalibracja powinna więc zostać przeprowadzona jedynie dla własnych celów.
Opryskiwacz nowy to według przepisów taki, który będzie sprawnie funkcjonował przez okres pięciu lat od momentu zakupu. Przez określenie „nowy opryskiwacz” należy rozumieć nowy fabrycznie. Kiedy minie 5 lat posiadania opryskiwacza, trzeba przeprowadzić badania techniczne i powielać je później co 3 lata.
Takie badania przeprowadzane są na koszt gospodarza w punktach kontroli opryskiwaczy. Lista punktów we wszystkich województwach umieszczany jest na witrynach Inspekcji.

Badania techniczne
Jeśli chodzi o cenę takiego badania – jest ona inna w zależności od typu opryskiwacza. Jeśli ktoś korzysta z badania z opcją dojazdu na miejsce, cena jest wtedy z reguły wyższa. Poszczególne gminy oferują dofinansowanie do badań sprawności opryskiwaczy osobom, które zamieszkują ich teren.

Co trzeba okazać w odniesieniu do opryskiwacza podczas wizyty Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa?
– dowód nabycia sprzętu – w przypadku opryskiwacza nowego
– bieżące świadectwo sprawności technicznej – w przypadku opryskiwacza używanego
– kalibrację, której prowadzenie jest obowiązkowe.

Co z nowymi przepisami?
Warto wspomnieć, że prawdopodobnie zostanie rozszerzona lista sprzętu, który będzie musiał przechodzić przez obowiązkowe badania techniczne. Motywowane jest to tym, by wszystkie sprzęty wykorzystywane do aplikacji preparatów ochronnych roślin były badane, nawet jeśli sprzęt do niego nie pasuje. Nowe przepisy będą dotyczyły różnorodnych sprzętów wykorzystywanych w kolejnictwie, zaprawiarek do nasion, a także ciągnikowych, czy samobieżnych urządzeń do aplikowania preparatów ochronnych w postaci granulatu.

Opryskiwacze szklarniowe przeznaczone do preparatów ochronnych roślin w postaci m.in. oprysków także przejdą przez badania techniczne. Co do norm i terminów, będzie to wyglądało podobnie jak w przypadku urządzeń omawianych wyżej.