Nasz kraj od wielu lat dominuje w produkcji mięsa drobiowego. Rozwijanie produkcji drobiu rzeźnego i jego wzmożenie formują następne wyzwania wiążące się głównie z podniesieniem jakości mieszanek, co wiąże się z ulepszeniem FCR.
FCR to współczynnik zużycia mieszanki na kilogram przyrostu ciała drobiu. Jest to główny wskaźnik, które określa jakość mieszanek oraz wydajność chowu. Na wskaźnik ten oddziałuje kilka aspektów. Ważna jest optymalizacja receptur w taki sposób, by przy konkretnej bazie komponentów opracowane zostało jak najbardziej skuteczne karmienie.

Nie sama cena ma znaczenie
Optymalizacja jest procesem, który wymaga posiadania konkretnej wiedzy, a także badania dysponowanych komponentów i możliwości zakupu. Nie sama cena komponentów jest tu istotna, ale również ich jakość. Niekoniecznie z komponentów tańszych można sporządzić właściwą porcję żywieniową. Współczesna, zaawansowana genetyka zwierząt hodowlanych cechuje się tym, że inwestycje w mieszankę, która wnosi znaczny stopień energii i aminokwasów strawnych, przyczyniają się w tym wypadku do wysokiego zwrotu nakładów.
Powyższe składniki są wyjątkowo drogie w całej porcji żywieniowej. Umożliwiają jednak zredukowanie FCR o 5 proc. w odniesieniu do wcześniejszych wyników. Nie zapominajmy, że idealnie zbilansowana energetycznie i białkowo porcja przynosi najkorzystniejsze skutki, kiedy w czasie jej bilansowania uwzględniamy realną możność użycia przez zwierzęta komponentów, jakie się w niej znajdują. Na jaw wychodzi, że strawność i idąca za nią przyswajalność aktualnie wykorzystywanych, powszechnych związków przemysłowych znacznie obniżyła się w przeciągu minionych lat. Hodowla zwierząt cechujących się idealną genetyką, na idealnie zaplanowanych porcjach, w idealnych warunkach bytowych niekoniecznie za każdym razem przynosi pożądane rezultaty.

Sposób doboru składników
W dzisiejszych czasach wyróżnia się szereg sposobów nabycia surowców. Podczas zakupu powinno się koncentrować na strawności składników, bezpieczeństwie mikrobiologicznym i powtarzalności następnych dostaw wyrobu. Całkowicie unormowane surowce i składniki paszowe, których poziomowy strawności zostały potwierdzone, umożliwiają przeprowadzenie prawidłowej optymalizacji porcji żywieniowej. Usprawniają również korekty porcji i określenie potencjalnych żywieniowych czy pozażywieniowych kłopotów w stadzie.

Korzystne i płaskie
Na uwagę zasługują nasze krajowe składniki białkowe, powstające przede wszystkim z rzepaku. Rzepak po wytłoczeniu pewnego stopnia oleju stanowi składnik bardzo często już dziś wykorzystywany w karmieniu zwierząt monogastrycznych. W dzisiejszych odmianach niemal wcale nie ma kwasu erukowego, a właściwe procesy obróbcze skutkują redukcją poziomów innych komponentów antyżywieniowych. Wybierając składniki rzepakowe. Najlepiej postawić na te, które przeszły procesy bazujące na fizyce. Składniki obrobione bez wykorzystania chemii utrzymują wiele naturalnych parametrów, np. smak. Nie ma w nich również resztek rozpuszczalników, a białko oraz tłuszcz znajdujące się w nich nie ulegają przegrzaniu podczas procesu produkcji, przez co ich strawność jest naprawdę wysoka, w porównaniu do innych powszechnych składników. Najkorzystniejsze składniki rzepakowe zaleca się obecnie w ilości do 10 % w porcji pokarmowej. Właściwe wykorzystanie dobrze strawnego, właściwie obrobionego składnika rzepakowego umożliwi ulepszenie FCR i przez to podwyższy opłacalność hodowli.