Jeżeli ktokolwiek zauważy coś niepokojącego w układzie wzrokowym u bydła, jakiego hodowlą zajmuje się na co dzień, natychmiast powinien zareagować. Jeżeli właściciel dostrzeże, że niektórym zwierzętom w jego gospodarstwie ropieją oczy – niezwłocznie powinien skontaktować się z weterynarzem. Sam może natomiast dokonać zwykłej diagnozy, a więc sprawdzić, jaka ilość zwierząt zmaga się z tym problemem, a także zmierzyć im temperaturę. Przekazanie weterynarzowi informacji odnośnie tego, u których zwierząt w pierwszej kolejności zaczął uwidaczniać się ten problem, a także odnośnie konkretnych symptomów, jakie wystąpiły – z pewnością pozwoli szybciej wydać diagnozę.
Problemom związanym z oczami zazwyczaj współtowarzyszy światłowstręt. Polega na częstym zamykaniu powiek w czasie ekspozycji na światło. Jednostki czują dyskomfort i rezygnują z poboru jedzenia, a także wykazują zachowania typowe dla choroby – np. obskakują samice w rui. W najgorszym przypadku, zupełnie rezygnują one z wyjścia poza pomieszczenie, w którym się znajdują.

Intensywniejsze występowanie
Dolegliwości oczu zazwyczaj występują w czasie lata, a także u schyłku lata i jesieni. Wiąże się to z silniejszą ekspozycją na działanie promieni UV w tym czasie, a także z inwazją much. Promienie UV absorbują się poprzez rogówkę, a w sytuacji za dużego wystawienia na ten aspekt, skutkują uszkodzeniem tkanki. Zahamowanie ciągu rogówki otwiera bramę dla szkodliwych bakterii. Niekorzystne oddziaływanie UV grozi jednostkom o niskiej pigmentacji w obszarze oczu. Muchy wspierają występowanie dolegliwości oczu, gdyż stanowią wektor chorobotwórczych mikroorganizmów. Ich intensywność przyczynia się do szybszego postępowania zakażeń.

Czym są spowodowane tego typu problemy?
Zbiór aspektów powodujących tego typu problemy jest obszerny. W jego skład wchodzi mnóstwo bakterii oraz wirusów. Oczom zagrażają także różne drobnoustroje i pasożytnicze nacienie Thelazia. Do zbioru zaliczają się także schorzenia zakaźne. W ich przypadku stan zapalny spojówek, czy rogówek to tylko jeden z symptomów. W ich skład wchodzą: IBR, BVDV, głowica i wirusy układu oddechowego. Poza aspektami zakaźnymi, kłopoty tego typu mogą być spowodowane mocną ekspozycją na działanie promieni UV, zapylenie i uszczerbki mechaniczne.

W związku z powyższym, właściciele zwierząt z omawianej grupy, muszą być uważni na występowanie tego typu problemów. Kiedy je dostrzegą, są zobowiązani niezwłocznie działać. Nie wyleczone tego typu problemy mogą skutkować wystąpieniem zmian w okolicach aparatu wzroku. Niestety nic już nie będzie można zrobić w takiej sytuacji. W rezultacie powstaną wrzody rogówki, a w najgorszych przypadkach zwierzęta oślepną. Ponadto kłopoty z oczami mogą być sygnałem poważnych schorzeń zakaźnych oraz porażeń, jakie mogły wywołać pasożyty. Właściciele nie powinni sami leczyć takich problemów. Istotna jest tutaj diagnoza kogoś doświadczonego. W związku z tym należy wtedy udać się do weterynarza, który dokładnie zdiagnozuje problem i wyznaczy leczenie. Tylko on jest w stanie stwierdzić jaki jest stan zdrowia zwierząt, a także ocenić stopień zaawansowania choroby i podjąć kroki do jej zwalczenia.