Klimat w naszym kraju nieustannie się zmienia, a my coraz bardziej to czujemy. Tego typu zmiany skutkują różnymi negatywnymi zjawiskami pogodowymi, których rezultaty są kluczowe dla naszego środowiska naturalnego. Rolnictwo szczególnie odczuwa wszystkie te rezultaty.
Rosnąca możliwość pojawienia się niebezpiecznych zjawisk pogodowych w dużej mierze może przekładać się na wzrost prawdopodobieństwa redukcji plonów. Zmiany w pogodzie mogą także skutkować obniżką ilości materii organicznej w powierzchni, która odpowiada za żyzność gleb. Oddziałujący na rolnictwo klimat niekiedy przekłada się również na rośliny. Zbyt częste zmiany w klimacie wpływają niekorzystnie na stan zdrowia roślin, a także wywołują zmiany dotyczące jakości i źródła wody na terenach, na jakich jest ona kluczowa. W naszym kraju terenami o małych sumach opadu deszczu są głównie centralne rejony. Wielkość plonów w przeważającej mierze zależy od ilości źródła wody i wielkości opadów.

Czym może skutkować zmienny klimat jeśli chodzi o rolnictwo?
Zmienny klimat może oznaczać zmianę w długości fazy wegetowania uprawianych roślin. Poza tym oddziaływanie warunków w klimacie na rolnictwo zazwyczaj dotyczy przyśpieszenia albo opóźnienia daty przeprowadzenia wiosennych zabiegów na polu. Zmiany w klimacie mogą skutkować wyższym plonowaniem odmian ciepłolubnych. Jest to oczywiście pozytywne. Powodują jednak wzrost poziomu nasilenia patogenów i bakterii. Zbyt często występujące negatywne zjawiska w atmosferze powodują silną redukcję plonów. Mamy tu na myśli takie zjawiska jak np. silne opady deszczu. Także intensywne gradobicia mogą skutkować ubytkami w uprawach, których niestety nie da się odwrócić.

Wyższa temperatura zazwyczaj oddziałuje na wydłużenie fazy wegetacji roślin, ale też przyczynia się do wzrostu zjawiska dotyczącego odpływu parującej wody z nawierzchni roślin, czy gleby do sfer atmosfery. Zjawisko tego typu wraz z niedoborem opadów zazwyczaj przyczynia się do negatywnego bilansu wodnego na wielu obszarach, gdzie uprawia się rośliny. Tego typu zmiany niekorzystnie oddziałują na warunki dotyczące działalności rolniczej.
Panujące w czasie zimy plusowe temperatury skutkują zwiększeniem przebiegu parowania, czego wynikiem jest redukcja ilości wody, do której dostęp mają rośliny w czasie wiosny, gdy startuje okres wegetowania.
Wyższa temperatura w czasie zimy skutkuje zazwyczaj brakiem powłoki śnieżnej, której dostępność w czasie roztopów mających miejsce wiosną, byłaby w stanie wzbogacić glebę w spore ilości wilgoci.

Rolnictwo cechuje się niską odpornością na zmienny klimat, a zmiany tego typu mogą w różny sposób oddziaływać na działalność rolną w Polsce. Z tego względu rolnictwo może stanowić ten sektor, który za jakiś czas być może zostanie najbardziej dotknięty niekorzystnymi rezultatami dotyczącymi ocieplenia w klimacie. Szczególnie ryzykowne są klęski żywiołowe w formie posuchy. Takie zjawisko jest szczególnie zauważalne w województwie wielkopolskim i kujawskim. Ciągłe zmiany w klimacie są istotnym kłopotem dla rolnictwa. W dalszym ciągu istnieje jednak prawdopodobieństwo, że zmiany te całkowicie ustąpią, albo chociaż będą zachodziły wolniej. Planowanie uwzględniające właściwe przystosowanie rolnictwa w odniesieniu do zmiennego klimatu jest dla każdego poważną próbą. Nie jest łatwo zoptymalizować zmiany klimatyczne. Bazą czynności dążących do zahamowania oddziaływania zmian klimatycznych na rolnictwo jest sporządzenie kilkuletniego planu, który musi być osobny dla poszczególnych rejonów Polski.

Grad a uprawy sadownicze
Grad skutkuje poważnymi ubytkami w uprawach sadowniczych. Zazwyczaj występuje wraz z intensywnymi burzami. Gdy się on pojawi, nie można niestety naprawić powstałych szkód, ale można je zahamować, poprzez wykorzystanie osłon przeciw występowaniu gradu. Zmniejszają one prawdopodobieństwo wiążące się z uszkodzeniem upraw. Kiedy grad wystąpi przed zbiorem, może skutkować zgniciem owoców.

Działania przystosowujące hamujące złe oddziaływanie klimatu na rolnictwo
Działania tego typu muszą być związane z nagłośnieniem świadomości w gronie głównie rolników. Istotne znaczenie ma zagwarantowanie ochrony obecnych zapasów wodnych. Szczególnie pamiętajmy o rozsądnym wykorzystywaniu wody w wielu segmentach przemysłu. To pozwoli wykorzystać magazyny wody poprzez produkcję rolniczą. Rozważmy także kwestię doboru odmian roślin, właściwie dopasowanych do okresu wegetacji. Znaczenie ma także właściwy płodozmian i rozsądne nawożenie.