Nowy rok zaczął się od pewnych zmian w kwestii zwrotu podatku akcyzowego, jaki zawiera się w opłacie za olej napędowy stosowany w produkcji rolnej. Mianowicie, wzrosła jego kwota do 100 zł. na 1 ha. Dopłaty do paliwa wiążą się mimo wszystko z prawem do korzystania z gruntów.
Każdy kto jest tym zainteresowany, zobowiązany jest do dopełnienia formalności.
Przepisy, które obowiązują w 1. Półroczu nie są jeszcze aż tak restrykcyjne. Rolnicy, którzy chcą starać się o dotację w postaci akcyzy, są zobowiązani do złożenia wniosku i zaprezentowania prawa użytkowania określonej ziemi. W przypadku braku pisemnej umowy, albo nieuregulowanego prawa własności gruntu, wymagane jest złożenie oświadczenia o prawie do odrębnego korzystania z ziemi. Urzędnicy skontrolują, czy wnioskodawcy nie obracali paliwem w sposób nielegalny
Skontrolują oni m.in., czy aby w centralnym rejestrze nie widnieje informacja na temat prowadzonych w ich sprawie dochodzeń, albo spraw wiążących się z nielegalnym obrotem paliwa. Jeśli wszystko jest w porządku, rząd decyduje o przyznaniu rolnikom pieniędzy.

Dopłaty do paliwa dla gospodarzy zajmujących się hodowlą bydła

Nowością jest decyzja o przyznaniu zwrotu akcyzy dla tych, którzy hodują bydło. Wyznaczony limit to 30-krotność kwoty podstawowej na każdą większą jednostkę przeliczeniową. Rozwiązanie to spotkało się z uznaniem wśród wielu ludzi. Niektóre gospodarstwa naprawdę nie miały zbyt dobrej sytuacji, ponadto muszą każdego dnia jeździć ciągnikami, również zimą, gdy gospodarstwa nie prowadzące produkcji zwierzęcej mogą te maszyny zimą odstawić.

Niewyjaśnione kwestie spadkowe

Wysokie stawki są zadowalające dla rolników, jednak tych, którzy nie są właścicielami gruntu.
Problemy mają ci, u których kwestie spadkowe są niezałatwione – nie mogą oni otrzymać pieniędzy do tego hektara.
Rolnicy, którzy nie mają umowy zawartej na piśmie
Problemy mogą mieć również te osoby, które nie zawarły z właścicielem gruntu umowy na piśmie. W takiej sytuacji konieczne jest skontaktowanie się z tym właścicielem i poproszenie go o wyrażenie pisemnej zgody na osobnym papierku. Brak takiej umowy niekiedy może oznaczać dla wnioskującego podwyżkę czynszu.

Termin składania wniosku

Wniosek można składać przez cały luty, a także w terminie 1.08.-30.08.2019r.
Aby otrzymać dofinansowanie do paliwa, konieczne jest okazanie się fakturami za kupno paliwa. Ponadto hodowca bydła jest zobowiązany do przedstawienia pisma, które potwierdza roczną ilość zwierząt.