Jest to bardzo popularny sposób ulepszania zwierząt. Ma skutkować pozyskaniem zwierząt cechujących się właściwym zespoleniem genów. Zazwyczaj w tej sferze można się ukierunkować na bydło mięsne, ponieważ jest kluczowe, kiedy określa się grupy towarowe o pożądanych właściwościach mięsności.
Trzeba jednak uwzględnić to, że krzyżowanie niekiedy okazuje się bardzo korzystne. Najlepiej, by stawiały na nie głównie gospodarstwa ukierunkowane na wzmożenie produkcji, a nie ulepszanie hodowlane. Umożliwia pozyskanie bardzo dobrych rezultatów co do parametrów produkcyjnych oraz funkcjonalnych. Ryzyko podwyższenia stopnia inbredu praktycznie tutaj nie występuje.

Hodowcy coraz częściej stawiają na krzyżowanie zwierząt HF z bykami o innych rasach mlecznych, aby poprawić właściwości użytkowe, które zmniejszają skuteczność produkcji. Związane jest to z problemami metabolicznymi, stanami zapalnymi wymion, rozrodem.

Co można uzyskać, dzięki krzyżowaniu międzyrasowemu?
Krzyżowanie wchodzi w skład stabilnej produkcji mlecznej i chowu bydła w naszym kraju. Umożliwia podwyższenie zróżnicowania genetycznego wśród zwierząt. Oprócz tego możliwa jest również poprawa parametrów funkcjonalnych zwierząt, płodności i zredukowanie nakładów pieniężnych na usługi weterynaryjne. W wyniku krzyżowania międzyrasowego nie podwyższa się wydajność mleczna – czasem nawet się obniża, ale poprawia się zawartość oraz poziom jakości mleka. Trzeba mieć jednak świadomość tego, że w chowie bydła nie należy nastawiać się wyłącznie na podwyższenie wydajności mlecznej. Jest to uzasadnione tym, że maksymalne zwiększenie tej wydajność negatywnie oddziałuje na parametry funkcjonalne.
Pamiętajmy również, że w naszym kraju dysponujemy ogromnym zapleczem trwałych użytków zielonych. Kompletniejsze zużycie mieszanek objętościowych nadal jest kwestią otwartą.

Jaka odmiana najlepsza do krzyżowania?
W naszym kraju do produkcji żywca wołowego przeznacza się zazwyczaj mieszańce, które pochodzą od krów mlecznych inseminowanych nasieniem byków mięsnych. Spora część żywca pozyskiwana jest ze stad mięsnych, w obrębie których prowadzone jest krzyżowanie wypierające. Wybierając określoną rasę, trzeba wziąć pod uwagę też dynamikę wzrostu i przyrostów w ciągu jednej doby masy ciała zwierząt odsadzonych.
Wybieranie ras mięsnych w naszym kraju uzależnione jest od okresowych zmian preferencyjnych. Nie można jednoznacznie wyróżnić najlepszej rasy, ponieważ wśród nich występują spore różnice dotyczące np. dynamiki wzrostu, fazy dojrzewania, czy też cech mięsa. Każda rasa mięsna jest właściwa i bardzo dobra w obrębie określonych właściwości dla konkretnego obszaru produkcyjno-handlowego, czy też preferencji producentów i klientów.

Rasy, spośród których można dokonywać wyboru to m.in.:
– belgijska biało-błękitna
– charolaise
-piemontese
i inne.

Plan krzyżowania zwierząt HF z innymi odmianami, albo w stadzie mięsnych musi być zgodny z preferencjami i chęciami hodowców, którzy doskonale wiedzą, co robią. Aby krzyżowanie okazało się efektywne, hodowcy muszą świadomie kierować się przyjętą koncepcją hodowlaną. Pomocą w tej kwestii służą specjaliści, z którymi warto przedyskutować kwestię krzyżowania.