Podejmując decyzję o starcie użytkowania rozpłodowego tych zwierząt, trzeba zwrócić wcześniej uwagę na masę ich ciała, wiek, kondycję i zdrowie. Zazwyczaj jednak o kryciu decyduje wiek i masa ciała zwierząt.

Jałówka przygotowana na rozród

Właściwa do wieku waga zwierząt oznacza, że są one w dobrej formie i że są zdrowe. Jałówka osiągająca przynajmniej 60 procent masy ciała dojrzałej krowy wykazuje dojrzałość płciową. Zwierzęta rasy mniejszej powinny ważyć do 380 kg, a dużej – do 420 kg. Następnie o zacieleniu decyduje wiek zwierzęcia – musi on wynosi do 20 miesięcy.

Masowe jałówki i takie słabiej wyrośnięte, zaciela się w późniejszym okresie, a mniejsze – wcześnie rozwijające się, mogą być kryte wcześniej, ale pod warunkiem, że są odpowiednio żywione. Jeśli jałówki nie są w dobrej formie i nie przyjęły potrzebnych parametrów wzrostu – nie zaleca się przyśpieszonego krycia. Krycie może też być utrudnione w przypadku zwierząt z różnymi dolegliwościami. Okres rui jest bowiem zaburzony. Stosowanie wysokiej jakości mieszanek gospodarskich – siana, czy słomy zbożowe, z niedużym wkładem pasz treściwych, zapewni osiągniecie optymalnych wyników chowu – zwierzęta uzyskają taką masę ciała, jaka jest adekwatna dla ich wieku.

Problemy podczas wycielenia

Niewłaściwe krycie zwierząt rasy małej, nasieniem rasy dużej spowoduje, że w czasie wycieleń może dojść do komplikacji wiążących się z dużym płodem. Aby wycielenie przebiegło bez problemu, trzeba zachować odpowiednią kondycję jałówek i krów dorosłych. Zwierzęta o nienajlepszej kondycji muszą zmierzyć się z otłuszczeniem dróg rodnych, w rezultacie czego występują komplikacje przy porodzie. Słaba kondycja zwierząt, które będą rodzić przyczynia się do osłabienia porodu.