Określenie formy krowy mlecznej za pośrednictwem masy jej ciała jest istotne w kontrolowaniu i przydatne do obserwowania rezerwy energii w organizmie. Forma tych krów wiąże się ze stopniem rezerwy tłuszczowej zgromadzonej w organizmie zwierząt. Jej zbyt duża ilość jest podstawową przyczyną schorzeń metabolizmu i nieprawidłowości w reprodukcji.

Niewłaściwa forma krów mlecznych

Zwierzęta, u których forma jest zbyt wysoka pojawia się grupa stłuszczenia wątroby, jaka jest następstwem źle zaplanowanych porcji pokarmowych i wypływających z nich problemów metabolizmu.

Przy tej grupie chorobowej występują następujące zaburzenia:

– porażenie po porodzie

– ketoza

– zmiana położenia trawieńca

– stan zapalny macicy oraz wymienia

– zatrzymane łożysko.

Ketozie można przeciwdziałać poprzez odpowiednie nastawienie krów na laktację, dzięki unikaniu zbyt dużego otłuszczenia.

Zbyt niska albo zbyt wysoka forma tych krów w fazie okołoporodowej oddziałuje źle na rozród. Zbyt duże otłuszczenie krów powoduje, że drogi rodne są węższe. Wiele problemów przy porodzie wynika ze zbyt dużego otłuszczenia krów.

Właściwa forma w fazie zasuszenia wynosi 3,5 pkt. Po narodzinach straty formy muszą przebiegać powoli do setnego dnia laktacji max o 1 punkt. Nagłe spadki nie są pozytywne. Złym zjawiskiem jest też niedostarczanie zwierzętom właściwej ilości pożywienia. Przez to poród jest słaby i ma to również zły wpływ na przebiegi reprodukcyjne. Właściwie karmione zwierzęta muszą się cielić w formie podobnej do tej, jaką miały w czasie zasuszenia.