Silnik w maszynie rolniczej po tym, gdy zostanie całkowicie zużyty, może zostać profesjonalnie odrestaurowany – oczywiście przez fachowców w tej branży. Jeżeli dokona tego ktoś niedoświadczony w sposób niewłaściwy, niestety silnik nie posłuży nam tak, jak nowy.
Wielu rolników zdążyło już pewnie zetknąć się z myślą, czy powinni zakupić nowy silnik do swojej maszyny, czy może nieco go odrestaurować. Ci, którzy jeszcze nie spotkali się z taką sytuacją, z pewnością kiedyś się spotkają. Koszt wymiany silnika zazwyczaj przewyższa wartość maszyny. Właśnie dlatego większość rolników decyduje się jednak na odrestaurowanie silnika.
Jak się okazuje, efektywność odrestaurowania głównego silnika do maszyny i jej żywotność uzależnione są przede wszystkim od tego, czy jej właściciel postawi na kompletną naprawę każdej zużywającej się części. Nie warto oszczędzać na takim remoncie, gdyż nie pozwoli to zrekompensować rolnikom wydanych pieniędzy i poniesionych nakładów pracy. Ponadto nie kompleksowe odrestaurowanie silnika nie sprawi, że będzie on na długo użyteczny.
Jakie elementy maszyny rolniczej trzeba sprawdzać i ewentualnie restaurować?

1. Tuleje cylindrowe
Jeśli chodzi o ten element – wyróżnia się tutaj 2 rozwiązania. Po 1. można po prostu wymienić go na nowy. Wtedy tłok i tuleje montuje się w kadłubie silnika w stanie fabrycznym, nie obrabiając ich metodą skrawania. Po 2. (dotyczy to maszyn zagranicznych) można zakupić nadwymiarowe tłoki i roztoczyć tuleje na wytaczarce.
Istotne znaczenie ma tutaj jeszcze właściwa struktura rowków na gładzi tulei cylindrowych. Wtedy precyzyjnie gładkie tuleje będą mogły doprowadzić do dynamicznego zużycia pierścieni tłokowych. Pomimo tego, że może wydawać się to zupełnie bezzasadne, dopiero właściwie porysowane cylindry gwarantują pierścieniom i tłokom smarowanie w niełatwym środowisku pracy.

2. Blok silnika
Ten element musi zostać poddany próbie szczelności sposobem hydraulicznym, poprzez pompowanie do płaszcza wodnego płynu pod ciśnieniem. Proces ten trwa ponad 1 h, gdyż niewielkie mikropęknięcia niekiedy skutkują wyciekami po dłuższym czasie. Kolejny sposób to natryskanie na uprzednio umyty blok silnika środków migrujących, jakie łatwo przedostają się przez mikropęknięcia. Takie przerwy skutkują wyciekami, ale też osłabieniem trwałości mechanicznej bloku.
Następny aspekt to obszar styku bloku z uszczelką poniżej głowic. Na skutek obciążeń termicznych może on nie uzyskać idealnej płaskości. W takiej sytuacji trzeba zastosować planowanie bloku silnika.

3. Wał korbowy i panewki
W sytuacji, gdy osoba odrestaurowująca maszynę włączy wał korbowy do szlifowania, konieczna będzie redukcja wymiarów czopów na takim wale. Na skutek tego odzyskana zostanie gładkość obszaru ślizgowego. Średnica musi zostać dopasowana do wymiaru, do którego dostosowano panewki, niezbędne w silniku po odrestaurowaniu.
Kiedy gniazda w bloku silnika są zużyte, należy skorzystać z którejś z 2 możliwości. 1. wiąże się z zamówieniem panewek, które zawierają nadwymiarową średnicę zewnętrzną. W bloku należy rozwiercić gniazda panewek głównych wału i w tym miejscu zamontować wspomniane panewki.
2. możliwość to splanowanie bloku i rozwiercenie otrzymanego tą metodą małego otworu, na pierwszy rozmiar nominalny pod zamontowanie innych panewek.
Następny ważny aspekt to proces osiowania gniazd panewek w bloku. Nie można przeprowadzić go w zwykłych domowych warunkach, ponieważ wymaga użycia specjalnych sprzętów.

4. Rozrząd – wałek
Element ten pracuje w materiale kadłuba albo w tulejach.
W sytuacji pracy w materiale kadłuba w czasie restaurowania silnika wykorzystuje się nowy wał rozrządu umieszczany we właściwie rozwiercone łożyska w kadłubie. Łożyska te muszą być precyzyjnie współosiowe, by nie powodowały zatarć wałka rozrządu. Po zamontowaniu wałek musi obracać się bez zarzutów.

5. Zawory, gniazda, prowadnice
Grzybek może przejść przez obróbkę mechaniczną i jeśli jest ona dokładna, to nie trzeba docierać takiego zaworu do gniazda, które wcześniej obrobiono.
Gniazda zaworowe również muszą zostać obrobione mechanicznie, jeśli nie trzeba ich wymienić. Zazwyczaj problem sprawiają przylgnie zaworów wydechowych, z uwagi na podwyższone temperatury.
Prowadnice ulegają zużyciu razem z trzonkami zaworów, a wszelkie czynności w czasie odrestaurowania silnika zależne są od budowy głowic. Najczęściej takie prowadnice dostępne są do zakupu.

6. Głowica
Podstawowymi kwestiami, które kwalifikują głowice do wymiany, albo remontu, są zwichrowanie obszaru styczności z uszczelką podgłowicową i szczelność płaszcza wodnego.
Nierównomierności obszaru najczęściej da się zmniejszyć dzięki planowaniu, jednak o nieprzydatności decyduje głęboka punktowa erozja, która zazwyczaj pojawia się dookoła obrzeży komór spalania z uwagi na wysokie temperatury i małą grubość materiału.
Szczelność płaszcza należy sprawdzić w podobny sposób jak w sytuacji bloku silnika.