Każdy kraj, któremu grozi ASF z wielkim zdeterminowaniem dąży do zmniejszenia populacji dzików, aby zahamować postępujący wirus, który jest groźny dla trzody chlewnej. Na skutek akcji odstrzału dzików w Polsce, w ubiegłym okresie łowów otrzymano ich kilkaset tysięcy. Za najskuteczniejszą metodę zahamowania wirusa uważa się jednak szczepienie. Prace nad szczepionką już trwają.

Dziki do wybicia albo zaszczepienia
Omawiany wirus bardzo dynamicznie rozprzestrzenia się na terenie następnych krajów i rejonów świata. Zdecydowanie przeważa on w Chinach. Specjaliści podają, że szacunkowo najbardziej liczna jak dotąd populacja trzody w skali globu może ulec redukcji w tym kraju na skutek omawianego wirusa o kilkaset mln jednostek do końca bieżącego roku. Wiele grup zanika na skutek omawianego wirusa i koniecznego ich zlikwidowania. Osoby reprezentujące rząd w Chinach twierdzą, że prawdopodobnie ceny za wieprzowinę podniosą się do końca bieżącego roku o 70 proc. Niewątpliwie przełoży się to na globalny rynek tego mięsa oraz na ceny wszelkich artykułów, które pochodzą od zwierząt.

Przeprowadzony odstrzał na dzikach
Od początku bieżącego roku do początku bieżącego miesiąca zanotowano 1021 przypadków tego wirusa u omawianej grupy zwierząt, a od wystąpienia wirusa w naszym kraju 5 lat temu ogólnie odnotowano 3431 przypadków. W gronie wszystkich krajów europejskich to my niestety przeważamy w tej sferze. Przypadki dotyczą jednak obszarów, na jakich do tej pory występował wirus. Aby nie rozwinął się on głębiej w dalszych częściach kraju, na początku roku wyruszono na polowania na dziki na szeroką skalę wzdłuż granicy tego obszaru. Miały one miejsce na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Warmii i Mazurach. W okresie 3 weekendów pierwszego miesiąca roku zastrzelono w sferze tego odstrzału ponad 900 dzików. U żadnego z nich nie wykryto przypadku tego wirusa.

Jak podaje ministerstwo rolnictwa obserwujące odstrzał dzików na bazie miesięcznych sprawozdań otrzymywanych od Polskiego Związku Łowieckiego – do końca marca bieżącego roku odstrzelono na terenie całego kraju prawie 300 000 dzików. Zminimalizowany program pozyskania dzików w roku gospodarczym liczył prawie 185 000 dzików. Łowiecki rok gospodarczy przypada na okres 01.04-31.03.20020r. Wnikliwsze dane sporządzenia rocznych planów będą podane dopiero w drugiej połowie bieżącego roku.

Szczepienie dzików
Rozwój ASF może zostać zahamowany na skutek szczepień. 1. właściwie rokujący wykaz szczepionki dla tych zwierząt w walce z omawianym wirusem udostępnili naukowcy hiszpańscy. Przedstawili, że rozwiązanie to daje w 92 % zabezpieczenie przed wysoko rozwijającym się wirusem, który aktualnie postępuje w krajach europejskich i azjatyckich. Zabezpieczenie odzwierciedliło się w braku upadków zwierząt oraz w braku symptomów klinicznych charakterystycznych dla tego wirusa, braku modyfikacji patologicznych i braku wykrycia choroby w tkankach. Zaobserwowano jedynie niewiele podwyższoną temperaturę u niektórych zwierząt.
Wyniki są dowodem efektywności szczepionki w walce z omawianym wirusem w przypadku dzików euroazjatyckich. Jest to pierwsza szczepionka podawana doustnie jako walka z genotypem II ASFV sprawdzana u omawianej grupy zwierząt. Jej wykorzystanie mogłoby zredukować ilość podatnych na wirus osobników, podnieść odporność populacji tych zwierząt, a także zmniejszyć częstotliwość pojawiania się tego wirusa. Badanie jest także poświadczeniem tego, że odporność można przekazać na skutek kontaktu z immunizowanymi zwierzętami.

Trzeba przeprowadzić następne badania, aby określić bezpieczeństwo częstego dostarczenia szczepionki, opisać długofalowe siewstwo i wykryć genetyczne unormowanie wirusa szczepionkowego.