Nawozy mineralne stanowią bardzo powszechny dział w nawozach organicznych.
Na rynku można zakupić ich wiele odmian, jednak zazwyczaj ciężko jest nam domyśleć się, jakie jest ich przeznaczenie ze względu na ich specyficzne nazewnictwo.
W dzisiejszym wpisie przedstawimy ich najpowszechniejsze odmiany.
Nawozy mineralne są związkami chemicznymi, albo ich połączenia. Są bogate w komponenty żywieniowe wykorzystywane do nawozu roślin, które stanowią produkt przemysłu nawozowego. Ich zawartość jest ściśle określona, uzależniona od zapotrzebowania roślin.
Określa się je jako NPK – jest to skrót od ich kluczowych komponentów, czyli od azotu, fosforu i potasu. Do nawożenia gleb wykorzystywane są też nawozy wapniowe oraz magnezowe. Są one źródłem komponentów żywieniowych dla roślin. Ponadto polepszają odczyn oraz parametry gleby na danym obszarze.

Wyróżniamy następujący ich podział:
– na nawozy mineralne jednoskładnikowe
– na nawozy mineralne wielkoskładnikowe.
Jeśli chodzi o te pierwsze – tutaj z łatwością można dostosować właściwą dawkę nawozu dla konkretnej rośliny. Z kolei te drugie jednorazowo uzupełniają braki żywieniowe.
Nawozy mineralne dostarczane są w postaci płynu, albo w postaci granulatu, który sypie się pod rośliny, albo miesza się z ziemią. Z kolei nawozy w postaci płynu najpierw rozcieńcza się z wodą, a później podlewa się nimi, albo opryskuje się rośliny. Wykorzystując nawozy, koniecznie trzeba stosować się do zalecanych porcji i norm postępowania wyznaczonych od producenta. Niewłaściwe zastosowanie wywoła rezultat odwrotny do tego, na którym nam zależy. Zbyt duża ilość jednego ze związków zazwyczaj powoduje zahamowanie wchłonięcia kolejnego.

Nawozy mineralne:

– jednoskładnikowe
Są one wzbogacone wyłącznie w jeden pierwiastek i wykorzystuje się je, gdy gleba wykazuje brak takiego komponentu – nawozy azotowe, pokrywają brak azotu, nawozy fosforowe pokrywają brak fosforu, a potasowe pokrywają brak potasu.
Zbyt duże nawożenie niekiedy skutkuje zasoleniem powierzchni i degradacją roślin, jak również skumulowaniem niekorzystnych związków w glebie.

– wieloskładnikowe
Określa się je też jako mieszane. Są bogate we wszelkie komponenty żywieniowe dla roślin w różnorodnych ilościach nawozów mineralnych oraz w pozostałe mikro i makroelemnty. O ich przeznaczeniu do konkretnych upraw można przeczytać na opakowaniu. Zazwyczaj na start osoby, które nie mają doświadczenia w tego typu pracach sięgają po nawozy uniwersalne, czasem też po specjalistyczne.

Nawozy wieloskładnikowe wolno działające
Są to nawozy, w jakich specjalistyczna otoczka w obrębie granulatów nawozu sprawuje piecze nad uwalnianiem komponentów żywieniowych. Na skutek wykorzystania otoczek pierwiastki nie stykają się bezpośrednio z korzeniami roślin.
Tempo uwalniania komponentów żywieniowych zależy od temperatury oraz wilgoci podłoża. W zależności od stopnia ciepła i wilgoci gleby, uwolniona zostaje określona ilość komponentów żywieniowych. Jest to proporcjonalne do tempa wzrostu roślin, gdzie im jest cieplej, tym dynamiczniej one wzrastają. Granulaty mają zazwyczaj określony czas trwania rozkładu w glebie.. Nie są one tanie, ale są skuteczne. Wykorzystuje się je powszechnie w uprawie roślin ozdobnych. Umożliwiają znaczną redukcję nawożenia w czasie wiosny.