Podczas gdy trwa okres karmienia pastwiskowego wśród pasących się zwierząt, gospodarze nierzadko dostrzegają, że ich osobniki często liżą drzewa, gleby oraz inne zwierzaki – to niestety zazwyczaj skutkuje wywołaniem agresji. Dlaczego krowy tak właśnie wtedy się zachowują?

Wspomniane wyżej nietypowe zachowania zwierząt to pierwszy symptom braku sodu.
W okresie karmienia pastwiskowego zazwyczaj dochodzi do sytuacji, w której brakuje komponentów mineralnych. Na jaw wychodzi, że zielonki na pastwisku często mają zbyt mało sodu i nie są w stanie sprostać wymogom na ten związek. Braki sodu są często typowe dla szybko dojrzewających, młodych jednostek, a także dla bydła, któremu zagraża wpływ wyższych temperatur, w czasie których występują znaczne ubytki wody i sodu łącznie z potem. W związku z tym za pierwszy symptom braku soli w organizmie uznaje się potrzebę lizania drzew, krzewów, ziemi oraz innych jednostek w grupie zwierząt, co zazwyczaj skutkuje agresją. Zwierzęta niejednokrotnie w takich sytuacjach nawzajem się kaleczą.

Lizawki solne najlepsze!
Braki sodu potęguje zbyt duża ilość potasu w porcji, w związku z tym, zazwyczaj braki sodu występują u osobników, które wypasa się na pastwiskach, jakie intensywnie nawozi się potasem. Za najlepszą metodę uzupełnienia braków sodu uznaje się więc zagwarantowanie pasącym się zwierzętom nieograniczonego źródła lizawek solnych. Hodowcy mogą też wykorzystać dodatek pół procenta soli do paszy treściwej.
Pamiętajmy, że pastwisko nie gwarantuje zwierzętom źródła każdego potrzebnego minerału.

Należy mieć świadomość tego, że w czasie karmienia pastwiskowego zazwyczaj mają miejsce braki komponentów mineralnych, w związku z tym niezbędne jest wykorzystywanie w tym czasie pasz mineralnych, które pobiera się zazwyczaj w formie sypkiej, w odpowiednich pojemnikach umieszczonych w pobliżu poideł. Jeśli osobniki dokarmia się paszą treściwą, to gospodarze zazwyczaj wprowadzają paszę mineralną do tej konkretnej mieszanki. W wartościowej paszy mineralnej na czas letni muszą zawierać się następujące mikroelementy: jod, selen, cynk, kobalt. Jod poleca się głównie w regionach, gdzie występuje niewysokie bogactwo gleby w ten związek, a więc na obszarach podgórskich oraz górskich. Tam trzeba dostarczać osobnikom soli jodowanej bądź premiksów zasobnych w jodek potasu.

Podsumowując
W czasie karmienia zwierząt na pastwisku zazwyczaj ma miejsce sytuacja, w której brakuje komponentów mineralnych. Wtedy koniecznie trzeba dostarczać im właściwych pasz mineralnych.
Lizanie drzew, krzewów, czy też innych zwierząt to wynik niedoborów poszczególnych komponentów na pastwisku. Tego typu zachowania są bardzo niepokojące i sygnalizują hodowcom o tego typu brakach. Nie zaspokojenie zapotrzebowania pokarmowego zwierząt w te komponenty prowadzi do agresji z ich strony, do której z pewnością żaden hodowca nie chciałby, żeby doszło. Aby przeciwdziałać tego typu sytuacjom, uważnie dbajmy o zwierzęta od momentu wypuszczenia ich na pastwisko. Od początku wprowadźmy do ich diety potrzebne składniki i na bieżąco obserwujmy ich zachowanie.

Na rynku dostępne są specjalistyczne, wysokiej jakości lizawki solne, o których szczególnie warto pomyśleć w okresie karmienia pastwiskowego zwierząt!