Co prawda do okresu żniwnego rolnicy mają jeszcze sporo czasu, jednak czas ten może być bardzo przydatny dla wszystkich tych, u których formalne sprawy dotyczące prowadzenia kombajnu nie są jeszcze uregulowane. To ostatni dzwonek, by to nadrobić.
Z pewnością rolnicy niejednokrotnie myśleli nad tym, jakie dokumenty są niezbędne do tego, by prowadzić większe maszyny.
O szczegółach dotyczących prowadzenia kombajnu warto dowiedzieć się w Ośrodku Ruchu Drogowego.
Okazuje się, że aby prowadzić kombajn, należy posiadać jedynie prawo jazdy kat. B. Z ustawy wynika, że maszyna ta jest wolnobieżna. Pojazd wolnobieżny z kolei jest pojazdem silnikowym, w przypadku którego budowa ogranicza prędkość jazdy do 25 kilometrów na godzinę. Nie dotyczy to ciągników rolniczych. Jeśli chodzi o poruszanie się po drodze publicznej pojazdem wolnobieżnym – według ustawy kategoria T daje uprawnienia do prowadzenia ciągnika rolniczego, albo pojazdu wolnobieżnego. Na obszarze RP po drodze publicznej osoby mogą prowadzić pojazd wolnobieżny, a więc także kombajn, gdy zdobędą kategorię B, C1, C, D1, albo D.

OC do prowadzenia kombajnu też jest wymagane, jednak kurs na tą maszynę już nie – policja nie stawia osobom takiego wymogu. Kombajn jest objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej rolnika z tyt. posiadania gospodarstwa rolnego. Jeśli rolnik prowadzący kombajn będzie sprawcą zdarzenia drogowego i nie będzie dysponował takim ubezpieczeniem, policja skieruje go do Ubezpieczenia Funduszu Gwarancyjnego.
Jeżeli natomiast kombajn nie będzie w posiadaniu rolnika, a jakiejś firmy usługowej, wymagany jest wtedy wykup ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób posiadających dany pojazd mechaniczny. Sprawa wygląda tak samo, kiedy rolnik prowadzi kombajn nie tylko w obrębie własnego gospodarstwa.
Polisa ubezpieczenia OC osób posiadających pojazd mechaniczny, albo wolnobieżny jest możliwa do wykupu z rocznym okresem ubezpieczenia, albo trochę krótszym.

Można również ubezpieczyć się dodatkowo
Jak wiadomo w rolnictwie o wypadki naprawdę łatwo, także ubezpieczenie dodatkowe może być tutaj przydatne. Omawiany sprzęt rolniczy może być również ubezpieczony na wypadek uszkodzeń, albo innych zdarzeń losowych. Można wybrać zwykłe ubezpieczenie AC samochodowe, ale też bardziej specjalistyczne w rolnictwie – AgroCasso. To drugie wykupuje się z rocznym, albo krótszym okresem ubezpieczenia.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Fundusz ten działa w celu wypłaty odszkodowań oraz świadczeń z tyt. obligatoryjnych ubezpieczeń OC osób posiadających pojazdy mechaniczne oraz rolników dysponujących gospodarstwami rolnymi, kiedy sprawca nie ma umowy ubezpieczenia.
Jak widać do prowadzenia kombajnu nie potrzeba szczególnych dokumentów. Można więc w łatwy i szybki sposób stać się jego kierowcą. Warto jednak zwrócić uwagę na wszelkie ubezpieczenia, o których wspomnieliśmy. Przezorny zawsze ubezpieczony – każde dodatkowe ubezpieczenie to przydatne rozwiązanie w rolnictwie, gdzie niestety nierzadko zdarzają się różne nieprzyjemne, a przy okazji generujące spore straty sytuacje.