Bez względu na to, w jakiej formie prowadzony jest opas, warunki chowu muszą być zgodne z wymogami dobrostanu oraz produkcji. Regulują je przepisy prawne.

Jakie czynniki formują mikroklimat?
Na mikroklimat w pomieszczeniu, gdzie odbywa się tucz wpływa pora roku, budowa obiektu, jakość materiałów budowlanych, położenie obiektu, wykorzystywanie technologii wspomagających, a więc sprzętów do podawania mieszanek, do eliminowania odchodów, bądź ustawiania temperatury oraz wilgotności.
Zwierzęta muszą mieć zagwarantowane stałe źródło wody. Podczas rozmieszczania poideł trzeba wziąć pod uwagę obsadę oraz budowę kojca. Zwierzęta te pobierają mniej więcej 10 proc. masy ciała na jedną dobę wody. Ponadto, jeżeli nie zaabsorbują jej odpowiedniej ilości, nie spożyją właściwej ilości mieszanki.
Wilgotność w takich miejscach stałego przebywania zwierząt musi osiągać do mniej więcej 80 proc., dla temperatury najkorzystniejszej mniej więcej 20 st. C.

Wentylacja ma znaczenie
Najlepszy poziom tych wskaźników możemy zagwarantować poprzez zastosowanie wentylacji naturalnej albo mechanicznej. Jakiś czas temu wykorzystywane były osobne systemy wentylacji i ogrzewania, jednak nowoczesne techniki stanowią połączenie tych dwóch systemów, dzięki dostosowaniu wymóg wentylacji i ogrzewania. Wentylacja wyciągowa wykorzystuje sprzęty wentylacji zamieszczane w ścianach bocznych albo na dachu obiektu. Sprzęty te wyciągają powietrze z obiektu, na skutek czego powietrza swobodnie przepływa. Tego typu sprzęt funkcjonuje bardzo sprawnie, kiedy temperatura powietrza, jakie otacza obiekt przewyższa tą panującą w jego środku. Taki system stosuje się w krajach, w których panuje ciepły klimat.
W obiektach, gdzie funkcjonuje system wentylacji nawiewny, wentylator wdmuchuje powietrze do środka obiektów, czyli ciśnienie w jego środku przewyższa to panujące na zewnątrz. Wykorzystywana jest tutaj panująca różnica ciśnień między środkiem obiektu, a otoczeniem.
Odchody ciekłe niekiedy zbierają się pod rusztowaniem podłoża chlewni. Czas przechowania może sięgać do kilku tygodni. Później w sposób grawitacyjny, albo za pomocą pompy przetłacza się je do zbiorowego dołu, bądź do magazynu.
Niektóre gospodarstwa, w których chowa się świnie, produkują odchody ciekłe i stałe. Istnieje skłonność do odrębnego zbierania moczu oraz odchodów zwierząt po to, by zredukować emisję amoniaku.
Nieodpowiednie procedury sanitarne niekiedy skutkują przenoszeniem chorób między gospodarstwami. Trzeba być pewnym tego, że sprzęt jaki wynajmujemy, jest odpowiednio trzymany i myty, zwłaszcza, kiedy stosuje się go na wielu gospodarstwach.

Mikroklimat a tucz zwierząt
Bardzo ważne jest zachowanie właściwych warunków mikroklimatycznych w pomieszczeniu, gdyż oddziałują one na ilość spożywanej mieszanki i dynamikę wzrostu. Wymogi co do temperatury w produkcji uzależnione są od warunków pogodowych, budowy obiektów oraz etapu produkcyjnego zwierząt.
Za ważne czynniki zapewniające komfort, co do temperatury uznaję się masę ciała, wiek i etap produkcji.
Inne ważne czynniki to m.in. indywidualna, albo zbiorowa produkcja, typ podłoża, ilość pobieranej przez zwierzę mieszanki.

Światło
W takim pomieszczeniu bardzo ważne jest też oświetlenie. Nie można pod żadnym pozorem trzymać zwierząt w ciemności, ale też w stałym oświetleniu. Świnie powinny mieć zapewnione 8 godzin światła w ciągu dnia.

Cisza
Poziom hałasu w chlewni nie może przekroczyć wartości 85 dB. Zbyt duży hałas stresuje zwierzęta, powoduje, że gorzej one rosną i są agresywniejsze. Obniżają się także pozyskiwane wyniki produkcji.