Bardzo popularne jest zmierzanie do ustabilizowania zachwaszczenia za pośrednictwem mniejszych ilości herbicydów. Do tej kwestii nie powinno się mimo wszystko mieć nierozważnego podejścia. W celu pozyskania pożądanych skutków, konieczne jest zastosowanie się do kluczowych norm.
Herbicydy stanowią powszechne rozwiązanie do regulowania zachwaszczenia na polu, gdyż wykorzystywanie ich gwarantuje dynamiczne skutki i umożliwia utrzymywanie plantacji pozbawionych chwastów. Wówczas wcale nie trzeba kompleksowo niszczyć chwastów, aby działanie było skuteczne. Ważne jest, aby oprysk zahamował wzrost oraz rozwój chwastów do stopnia, w którym nie będą one zagrażać unormowanemu plonowaniu rośliny.

Kluczowe normy
O możliwości wykorzystywania zredukowanych ilości herbicydów decyduje wrażliwość przeważających na plantacji rodzajów chwastów na wykorzystany preparat. Odmiany niezbyt wrażliwe na ten komponent w porcji zalecanej, dawka zredukowana może słabo zwalczyć. Szczególnie kiedy pojawią się inne negatywne dla wpływu herbicydu warunki. Również w obrębie odmian uznawanych za wrażliwe na konkretny herbicyd występują różnice w skłonności na jego wpływ. Dlatego wybrane chwasty mogą zostać zwalczane w pełni, a inne w 85-90%. Na plantacjach, gdzie dominują odmiany silnie wrażliwe na wykorzystany produkt, zredukowanie porcji wiąże się z mniejszym ryzykiem w odróżnieniu od tego, jakie występuje na plantacjach, gdzie dominują odmiany mało wrażliwe.

Za finalny rezultat chwastobójczy odpowiada ilość związku aktywnego herbicydu, który zostaje pobrany przez chwasty, a później przenoszony do punktu działania. Trzeba więc zastosować się do norm, które pozwalają pobrać jak najwięcej preparatu. Przy zredukowanej porcji poziom związku trafiającego do opryskiwanych obszarów, jest mniejszy. Właśnie dlatego wyróżnia się istotne normy dotyczące zasad aplikowania.
Chwasty, które opryskujemy, nie mogą być stare, gdyż takie cechują się grubą kutikulą hamującą pobór herbicydu. Wybrane odmiany chwastów cechują się bardzo dużą wrażliwością na omawiane środki, dlatego lepiej zwalczać je małymi ilościami – w każdym przypadku.

W aplikowaniu zredukowanych ilości omawianego środka ważny jest rozwój warunków atmosferycznych w czasie przeprowadzania oprysków. Dotyczy on czasu przed tym działaniem, dzień po nim i niedługi okres po nim. Kiedy warunki na zewnątrz nie są sprzyjające dla oddziaływania herbicydów – wtedy każda porcja może nie skutkować, więc w takiej sytuacji zwłaszcza nie można aplikować środka w ilości zredukowanej. Na efektywność omawianego środka najsilniej oddziałuje temperatura powietrza. Niższe temperatury hamują pobór i transport tych środków w roślinie, co powoduje niższą efektywność. Producenci takich środków wyznaczają temperatury, poniżej jakich nie można ich wykorzystywać.
W jakich sytuacjach zrezygnować ze stosowania?
Obniżonych ilości herbicydów nie można wykorzystywać na uprawach o mocnym zachwaszczeniu. Na takich obszarach chwasty niekiedy zacieniają się wzajemnie, co jest powodem niższej efektowności.

Ilość chwastów na polu jest przede wszystkim zależna od zagęszczenia rośliny uprawianej. Warunkuje to gęstość zasiewów, uprawiany typ i jego odmiana. Aspekty te wyznaczają konkurencyjność rośliny w odniesieniu do chwastów. Nie należy redukować ilości preparatu na plantach nieczęsto obsiewanych i bardzo przerzedzonych. Na takich obszarach chwasty mają ogromną możliwość do tego, by kiełkować i rosnąć. Według badań – podczas dużych gęstości siewu poprawia się efektywność herbicydów w mniejszych ilościach. Poziom zachwaszczenia plantacji zależy też od poszczególnych parametrów gatunkowych i odmianowych uprawianych roślin. W tym wszystkim istotne jest także to, żeby łan uprawianej rośliny nie był zwarty, gdyż wtedy zahamuje dostęp środka do opryskiwanych chwastów.