Niełatwa sytuacja na rynku trzody chlewnej, znaczne modyfikacje w ilości gospodarstw, które chowają świnie, a także jednoczesny wzrost potrzeb w obrębie produkcji, to aspekty, które powodują, że koniecznie trzeba wnikliwie zbadać koszty produkcji i przemyśleć kwestię poprawy opłacalności chowu.
Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego chcąc sprostać oczekiwaniom hodowców, przeprowadziła jakiś czas temu akcję dedykowaną producentom trzody chlewnej. Celem tego było przekazanie większej wiedzy na temat optymalizowania i jakości produkcji trzody chlewnej.

Kampania opierała się na spotkania szkoleniowych, w których uczestniczyli hodowcy trzody chlewnej z wybranych województw. Reprezentowali oni obszary, na których panuje największe skoncentrowanie produkcji, a także rodzinny charakter gospodarstw. Na szkoleniach przedstawiano głównie bieżącą sytuację oraz uwarunkowania krajowej produkcji trzody chlewnej, a także omawiano problem zdrowia zwierząt oraz bioasekuracji stada, bądź genetyki zwierząt i rozrodu. Dyskutowano też na temat karmienia, które zajmuje część kosztów produkcji. Prezentowano również oddziaływanie warunków chowu oraz mikroklimatu na zyskowność hodowli. Istotnym elementem szkoleń była też rozmowa na temat jakości wieprzowiny i systemów jakości.

W czasie spotkań hodowcy byli mocno zaangażowani. Toczyły się różne rozmowy, które uświadomiły, że działania tej akcji oraz ich temat były utożsamione z oczekiwaniami gości. Hodowcy mogli utwierdzić się w wątpliwych im problemach na podstawie ogólnokrajowych statystyk, a także przekonali się o technicznych opcjach wyjścia z istniejącego impasu. Niektórym uczestnikom nie było łatwo zmierzyć się z rachunkiem ekonomicznym oraz jego użyciem w estymacji skuteczności ekonomicznej produkcji. Nie każdy jeszcze hodowca zajmuje się prowadzeniem kompleksowej kalkulacji kosztów, skupiając się na kwestiach hodowlanych. Istotną i interesującą tematyką okazała się też być kwestia ekonomicznego wymiaru sfery organizowania produkcji.

Czas trwania faz produkcyjnych, czas chowu, efektywności krycia, czy liczba urodzonych zwierząt – wszystkie te kwestie omawiano na bazie przykładów. Okazały się one mieć tak samo złotówkowy skutek dochodowości. To jednak karmienie zwierząt ma największe znaczenie w obrębie jakości oraz optymalizowania produkcji zwierząt.
Intensywne rozmowy toczyły się też podczas dyskutowania o jakości wieprzowiny i wiążących się z tym systemach certyfikacji. Preferencje wyboru klientów były interesujące dla gości, z resztą tak samo jak sfera ogólnorynkowego trendu do rozpowszechnienia takiej certyfikacji. Preferencje dodatkowo popierały różnorodne przykłady badań klientów. Na podstawie badań można było przekonać się, że przejrzysty certyfikat oraz znak opakowania oddziałują w dużej mierze na wybory klientów, przy jednolitych cenach w sklepie. Szczególne zainteresowanie tą kwestią było widoczne u młodych hodowców.

Przeprowadzona kampania dedykowana była tylko producentom trzody chlewnej. Prócz prezentowania nowoczesnych branżowych trendów oraz rozwiązań, na następnych spotkaniach można było rozmawiać i wymieniać się informacjami w gronie hodowców.