Chwościk burakowy to schorzenie z rodziny grzybów, które jest charakterystyczne wyłącznie dla uprawy buraka. Dopada rośliny w sprzyjających warunkach, czyli wtedy, gdy panuje ciepłe i wilgotne powietrze. Symptomy schorzenia w formie jasnych plam otulonych brunatną otoczką, zauważalne są w lipcu w uprawach tej właśnie rośliny. Schorzenie to jest bardzo niebezpieczne dla uprawy buraków cukrowych.
W dzisiejszym wpisie przedstawimy sposoby na efektywną walkę z tym schorzeniem.

Schorzenie to najlepiej czuje się wtedy, gdy na zewnątrz jest ciepło
Dla procesu wegetowania grzybów skutkujących powstaniem chwościka burakowego sprzyjające są panujące na zewnątrz wysokie temperatury, które w dzień sięgają ok. 30 st. C., a w nocy przewyższają temperaturę 15 st. C., a także niemała wilgotność powietrza.

Typowe symptomy omawianego schorzenia
Chwościk burakowy to popularne schorzenie buraka cukrowego w skali globu. Pierwotne jego symptomy występują na starych liściach omawianej rośliny najczęściej w lipcu. Po pewnym czasie schorzenie dotyka również młodszych liści. Pierwotnie symptomy chwościka mają formę niedużych jasnych plam otulonych brunatną otoczką, których ilość proporcjonalnie do rozwoju schorzenia ulega zwiększeniu. Później następuje zamieranie liści. Po pewnym czasie roślina jest w stanie odbudować aparat wegetatywny, ale cierpi wtedy masa korzenia, która wówczas obniża się. W rezultacie spada także jakość i ilość plonu. Ubytki gospodarcze wywołane tym schorzeniem stanowią niekiedy 50 proc. plonu korzeni. Zredukowana zostaje także zawartość cukru, która spada do 2 proc.

Przeciwdziałanie omawianemu schorzeniu
Przeciwdziałanie pojawianiu się omawianego schorzenia musi bazować na zasadzie właściwej agrotechniki, w skład której wchodzą:
– precyzyjne uprawianie pożniwne – szkodniki skutkujące omawianą chorobą zimują na pozostałościach po żniwach buraków, które uprawiano w uprzednim sezonie, w glebie
– właściwy płodozmian – według zasady właściwego płodozmianu buraka należy uprawiać na jednakowym polu raz na 4 lata
– wybranie do uprawy gatunków, które są odporne na schorzenie.

Walka ze schorzeniem
Według specjalistów, w sytuacji, kiedy choroba pojawi się wcześnie, a jej symptomy są zauważalne na ok. pięciu proc. roślin w uprawie, zabieg z wykorzystaniem fungicydów trzeba przeprowadzić od razu, gdy zauważymy symptomy schorzenia. Z kolei jeśli schorzenie wystąpi w 1. połowie sierpnia – działanie to powinno zostać przeprowadzone, kiedy zarażone zostanie 15 proc. roślin w uprawie, natomiast jeśli wystąpi na przełomie 2 kolejnych miesięcy – wtedy zabieg ten wykonać należy, gdy zarażone zostanie 40 proc. roślin w uprawie.

Na rynku zakupić można różnorodne środki wysokiej jakości, które każdemu plantatorowi pomogą w skutecznej walce z omawianą w dzisiejszym wpisie chorobą. Warto je nabyć i być przygotowanym na ewentualne wystąpienie tej groźnej choroby. Z pewnością każdemu rolnikowi zależy na zadowalających plonach w swojej uprawie. Aby nie dopuścić do kompletnego wyniszczenia całej plantacji buraka, warto poddać ją zabiegom wymienionym wyżej.